Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu GKS „Czarni” Bytom – 20.02.2023 r.

sty 25, 2023 | Ogłoszenia klubowe, Przypięte

Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom (Klub) zawiadamia wszystkich członków Klubu, iż uchwałą nr 2 Zarządu Klubu z dnia 23.01.2023 r., zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu GKS „Czarni” Bytom na dzień 20.02.2023 r. o godz. 17:00 (I termin), 20.02.2023 r. o godz. 17:30 (II termin), zgodnie z § 16 oraz § 17 ust. 1 lit. a) i § 21 ust. 1 lit. g) Statutu Klubu, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 90, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu przez Prezesa Zarządu.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
3) Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4) Przeliczenie i ogłoszenie ilości członków na Walnym Zebraniu Członków Klubu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
7) Przedstawienie oświadczenia Grzegorza Kotlińskiego o rezygnacji z funkcji członka Zarządu.
8) Głosowanie w przedmiocie wyboru członka Zarządu Klubu.
9) Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie – zwołanie i porządek obrad NZWZC 20.02.2023