Władze klubu

Małgorzata Wilk – Prezes Klubu

Wiesław Czekaj – Wiceprezes Klubu

Bartłomiej Grabowski – Wiceprezes Klubu

Grzegorz Gdula – Członek Zarządu

Paweł Zagrodnik – Członek Zarządu

Tomecki Piotr – Członek Zarządu

Krzysztof Plewnia – Członek Zarządu

Bartosz Rzemieniecki – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Andrzej Jędras – Przewodniczący Komisji

Katarzyna Żurecka – Sekretarz Komisji

Marcin Rusinek – Zastępca Przewodniczącego

Grzegorz Słabiak – Członek Komisji

Lechosław Jacyszyn – Członek Komisji

 

Danuta Gut – Dyrektor ds. finansowych

Piotr Wicher – Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych

Agnieszka Gajos – Księgowa Klubu