Władze klubu

Krzysztof Plewnia – Prezes Klubu

Wiesław Czekaj – Wiceprezes Klubu

Bahjat Qaddourah – Wiceprezes Klubu

Bartłomiej Grabowski – członek Zarządu

Klimczak Marek – członek Zarządy

Marcin Łuczuk – członek Zarządu

Paweł Zagrodnik – członek Zarządu

Tomecki Piotr – członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Jerzy Budniak – Przewodniczący Komisji

Zenon Mościński – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Maciej Dziubanowski – Sekretarz

Władysław Czekaj – członek Komisji

Katarzyna Żurecka – członek Komisji

 

Danuta Gut – Dyrektor ds. finansowych

Piotr Wicher – Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych

Agnieszka Gajos – Księgowa Klubu