Przypomnienie o kontynuacji Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

cze 2, 2020 | Ogłoszenia klubowe

Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” w Bytomiu niniejszym zawiadamia, iż w dniu 11.06.2020 o godzinie 17.00 zostanie kontynuowane Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które zostało niedokończone w dniu 20 lutego 2020. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu odbędzie się w siedzibie Klubu przy ul. Łużyckiej 90 w Bytomiu.