Camp Świąteczny

Camp Świąteczny

Klub judo z wielkimi tradycjami, GKS „Czarni” Bytom serdecznie zaprasza Judoków na poświąteczne randori.

Poniedziałek 27 grudnia
14.30 – 16.00 Grupa 2 Technika i randori
16.30 – 18.30 Grupa 1 Technika i randori

Wtorek 28 grudnia
10.00 -12.30 Grupa 1 Technika i randori

13.00 -14.30 Grupa 2 Technika i randori
16.00 -18.30 Grupa 1 Technika i randori

Wtorek 29 grudnia
10.00 -12.30 Grupa 1 Technika i randori
13.00 -14.30 Grupa 2 Technika i randori

16.00 -18.30 Grupa 1 Technika i randori

GRUPA 1 senior, młodziez, junior, junior młodszy
GRUPA 2 młodzicy, dzieci starsze 2008, 2009, 2010, 2011

Zgłoszenie na Camp

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną obowiązuje limit osób na grupę – 120, pierwszeństwo maja członkowie kadry narodowej. Zgłoszenia na maila oraz wpłaty na konto nie ma możliwości zapłaty za 1 trening.

  • Limit osób na grupe: 120, decyduje kolejność zgłoszeń
  • Termin zgłoszenia: do 20.12.2021
  • Poczta email: camp@judobytom.pl
  • Telefon: + 48 32 281 77 71

Trenerzy prowadzący

Marek Słyk, Eugeniusz Misztal, Krzysztof Gadacz, Roman Druzic

Opłata za wszystkie treningi:

Grupa 1 – 70 zł z opłaty zwolnieni są zawodnicy GKS „Czarni” Bytom
Grupa 2 – 60 zł z opłaty zwolnieni są zawodnicy GKS „Czarni” Bytom

Nr konta do przelewu:
13 1090 2011 0000 0005 3205 7769

W tytule proszę wpisać – Opłata za camp świąteczny, nr grupy oraz nazwisko uczestnika lub nazwę klubu

Warunki uczestnictwa

  • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Kwestionariusza sanitarnego osób przebywających i biorących udział w Campie.
  • Zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.
Program imprezy
Pliki do pobrania
Jak dojechać?
Inne wydarzenia