Walne Zebranie Członków Klubu GKS „Czarni” Bytom.

kwi 29, 2022 | Aktualności, Ogłoszenia klubowe

Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom (Klub) zawiadamia wszystkich członków Klubu, iż uchwałą nr 2 Zarządu Klubu z dnia 27.04.2022 r. zwołano na dzień 26 maja 2022 r. godz. 17.00 (I termin), 26 maja 2022 r. godz. 17.30 (II termin) Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu zgodnie z § 21 ust. 1 lit. g) oraz § 16 Statutu Klubu, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 90.

Porządek obrad znajduje się w załączniku.

Porządek obrad