Zawiadomienie- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

mar 26, 2021 | Ogłoszenia klubowe

Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom  zawiadamia wszystkich członków Klubu, iż uchwałą nr 2 Zarządu Klubu z dnia 25.03.2021 r. zwołano na dzień 22 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 (I termin), 22 kwietnia 2021 r. godz. 17.30 (II termin) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zgodnie z § 21 ust. 1 lit. g) oraz § 17 ust. 2 w zw. z § 17 ust. 1 lit c) Statutu Klubu, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 90.

Szczegóły w załączniku:

ZAWIADOMIENIE