Powrót do treningów na macie – 1 Czerwiec

maj 27, 2020 | Ogłoszenia klubowe

ROZPOCZECIE ZAJĘC W KLUBIE ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ I WYTYCZNYMI PZJUDO

GKS „Czarni” Bytom zamierza wznowić prowadzenie grup szkoleniowych od dnia 1.06.2020 dla osób, które wyraziły taką chęć w  przeprowadzonej ankiecie. W pierwszej kolejności chcemy uruchomić grupy dla zawodników starszych, biorących udział w rywalizacji sportowej. W związku z epidemia, wytycznymi PZJudo i Rządu oraz  prowadzeniem remontu małej hali judo mamy ograniczone możliwości, co do ilości prowadzonych grup treningowych.


GRUPY TRENINGOWE

Dla dzieci i młodzieży, która nie zostanie objęta zajęciami w czerwcu będą nadal prowadzone zajęcia na zoom-ie, a we wrześniu w ramach rekompensaty będzie przygotowana niespodzianka. Do końca czerwca zajęcia będą prowadzone wg załączonego planu i z podziałem na grupy treningowe. Listy osób oraz godziny zajęć poszczególnych grup do wglądu poniżej: Grupa 3 – Marek Słyk – pobierz listę Grupa 4 – Eugienitusz Misztal – pobierz listę Grupa 5 – Eugienitusz Misztal – pobierz listę Grupa 6 – Krzysztof Gadacz – pobierz listę Grupa 7 – Łukasz Golus – pobierz listę Grupa – Roman Druzic – dzieci biorące udział w rywalizacji sportowej. – pobierz listę Zawodnicy z grup wyżej wymienionych trenerów, którzy nie wypełnili deklaracji chęci uczestnictwa i nie ma ich na listach, a pragną uczestniczyć w zajęciach proszeni są kontakt bezpośrednio z trenerem.


HARMONOGRAM

Harmonogram zajęć do pobrania poniżej: Harmonogram 1-26 Czerwiec


TRENINGI NA ZOOM-IE DLA MŁODSZYCH DZIECI

Pozostałe dzieci z grup treningowych trenerów:

Romana Druzica, Piotra Wichra, Bartosza Grabowskiego, Grzegorza Słabiaka, Stanisława Fiedenia, oraz Wiesława Czekaja,

które nie znajdują się na listach powyżej zapraszamy na zajęcia na zoomie z trenerami Łukasz Golus oraz Grzegorz Słabiak.

Link do rejestracji poniżej: Trening dla bajtli 2.0


DEKLARACJA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zajęcia będą odbywały się tylko na dużej hali judo, a wejście będzie od ulicy Olimpijskiej. Wszyscy uczestniczący w zajęciach jak i ich rodzice czy opiekunowie muszą stosować się do załączonych wytycznych oraz wypełnić i podpisać ankietę. Do pobrania poniżej: Deklaracja.pdf GKS „Czarni” Bytom dołoży wszelkich starań, aby zajęcia były prowadzone w dobrych warunkach i zgodnych z wytycznymi PZJudo. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

  • punktualne przyjście na zajęcia,
  • dezynfekcji rak przed wejściem i po wyjściu,
  • dbaniu o ubiór osobisty, noszenie klapek,
  • poinformowaniu o ewentualnych problemach zdrowotnych podczas treningu,
  • skorzystaj z toalety przed treningiem (żeby unikać wychodzenia z sali treningowej do pomieszczeń wspólnych typu toaleta),
  • przychodzimy w stroju treningowym (judo-gi), nie ma możliwości skorzystania z szatni,
  • rodzice nie mogą wchodzić na teren obiektu sportowego.

Pełne wytyczne PZJudo do pobrania poniżej: Rekomendacje PZJUDO We wrześniu wszystkie grupy wznawiają zajęcia wg „starego” harmonogramu i w składzie osobowym jak przed epidemią.