Uwaga ogłoszenie!!!!!!!!!!!!

kwi 16, 2013 | Aktualności

OGŁOSZENIE
O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
GÓRNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO
„CZARNI” BYTOM

W dniu 7.05.2013 o godzinie 1630 w Hali Judo GKS „Czarni” Bytom ul.
Łużycka 90 odbędzie się:
NADZWYCZAJNE
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
GÓRNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO
„CZARNI” BYTOM
Poświęcone tematyce:
1. Zmiany Statutu Klubu
2. Wybór delegatów na Kongres PZJudo
ZGODNIE ZE STATUTEM KLUBU PRAWO UCZESTNICTWA
W WALNYM ZEBRANIU MAJĄ
WSZYSCY CZŁONKOWIE KLUBU W TYM:
1/ Sportowcy którzy ukończyli 16 lat z prawem głosowania, bez prawa
kandydowania w wyborach.
2/ Sportowcy którzy ukończyli 18 lat
Trenerzy
Działacze sportowi
Honorowi członkowie klubu
 Wszyscy wymienieni w pkt 2 z prawem głosowania i prawem kandydowania
w wyborach.
3/ Członkowie wspierający i zaproszeni goście bez prawa głosowania i
kandydowania w wyborach.
Uwaga !
Członek klubu uczestniczący w Walnym Zebraniu zobowiązany jest do
posiadania legitymacji członkowskiej klubu z potwierdzoną opłatą składek
członkowskich minimum za trzy /marzec, kwiecień, maj 2013 / przed Walnym
Zgromadzeniem.

Aktualności

Zawody

Ogłoszenia klubowe

Wydarzenia

Memoriał

Memoriał Józefa Wiśniewskiego

OMB

Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Judo dzieci

Ziutek Funny Judo Cup

Ziutek Funny Judo Cup

Reklama

Noclegi u judoków - Hostel

Sponsor

Firma - Sponsor Plus