• Jesteś tutaj

  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków GKS "Czarni Bytom"

  W dniu 20.06.2017 o godzinie 1630 / I termin/ i 1700 / II termin/ w Hali Judo GKS „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90 odbędzie się:

  ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW GÓRNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO „CZARNI” BYTOM

  ZGODNIE ZE STATUTEM KLUBU PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZEBRANIU MAJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE KLUBU W TYM:

  1. Sportowcy, którzy ukończyli 18 lat,
   Trenerzy,
   Działacze sportowi,
   Pozostali pełnoletni członkowie klubu.

   Wszyscy wymienieni w pkt 1 z prawem głosowania i prawem kandydowania w wyborach.

  2. Członkowie klubu, Członkowie wspierający i zaproszeni goście bez prawa głosowania i kandydowania w wyborach.

  Uwaga !
  Członek klubu uczestniczący w Walnym Zebraniu zobowiązany jest do posiadania legitymacji członkowskiej klubu z potwierdzoną opłatą składek członkowskich .