• Jesteś tutaj

    Medal Miasta Bytomia

    Medale Miasta Bytomia przyznaje się za szczególne zasługi dla miasta w dziedzinach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej. O przyznanie nagrody wnioskują stowarzyszenia i organizacje społeczne, kluby sportowe, placówki oświatowe i edukacyjne, związki zawodowe oraz komisje Rady Miejskiej. W skład Kapituły Medalu Miasta Bytomia wchodzą radni, wcześniejsi laureaci oraz osoby mianowane przez Prezydenta Miasta.

    Józef Wiśniewski, Prezes Górniczego Klubu Sportowego „Czarni" Bytom urodził się we Lwowie. W roku 1945, po repatriacji Polaków z terenów należących wówczas do Związku Radzieckiego, przesiedlił się wraz z rodzicami do Kluczborka. Tam ukończył miejscowe Liceum Ogólnokształcące, tam również zaczął uprawiać judo. W 1963 roku przeprowadził się do Bytomia. W roku 1966 r. założył pierwszą sekcję klubową judo w Bytomiu, zostając pierwszym trenerem, a później sprawnym działaczem.

    zdjęcie i opis, źródło: bytom.pl