• Jesteś tutaj

  Ogłoszenie O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Gks „CZARNI” Bytom Dotyczącym Zmiany Statutu Klubu

  W dniu 03.10.2019 o godzinie 16:00 (I termin) i 16:30 (II termin) w Hali Judo GKS „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90 odbędzie się:

  NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW GKS „CZARNI” BYTOM DOTYCZĄCE ZMIANY STATUTU KLUBU

  ZGODNIE ZE STATUTEM KLUBU PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZEBRANIU MAJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE KLUBU W TYM:
  1/ Sportowcy, którzy ukończyli 18 lat,
  Trenerzy,
  Działacze sportowi,
  Pozostali pełnoletni członkowie klubu.

  • Wszyscy wymienieni w pkt 1 z prawem głosowania i prawem kandydowania w wyborach.

  2/ Członkowie klubu, Członkowie wspierający i zaproszeni goście bez prawa głosowania i kandydowania w wyborach.

  Uwaga !
  Członek klubu uczestniczący w Walnym Zebraniu zobowiązany jest do posiadania legitymacji członkowskiej klubu z potwierdzoną opłatą składek członkowskich .