• Jesteś tutaj

  Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok

  Uprzejmie informujemy członków Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom, że planowane na 28.05.2019 Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok zostaje przeniesione na dzień 18.06.2019.

  Powodem zmiany terminu są sprawy organizacyjne Klubu.

  Pozostałe punkty Walnego Zebrania Sprawozdawczego pozostają bez zmian.
  Prosimy o liczny udział.

  Prezes Klubu Wieslaw Wisniewski