• Jesteś tutaj

  Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Górniczego Klubu Sportowego "Czarni" Bytom

  W dniu 14.05.2018 o godzinie 1630 / I termin/
  i 1700 / II termin/ w Hali Judo GKS „Czarni” Bytom
  ul. Łużycka 90 odbędzie się:

  ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW GÓRNICZEGO KLUBU SPORTOWEGO „CZARNI” BYTOM

  ZGODNIE ZE STATUTEM KLUBU PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZEBRANIU MAJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE KLUBU W TYM:

  1/ Sportowcy, którzy ukończyli 18 lat,
  Trenerzy,
  Działacze sportowi,
  Pozostali pełnoletni członkowie klubu.

  Wszyscy wymienieni w pkt 1 z prawem głosowania i prawem kandydowania w wyborach.

  2/ Członkowie klubu, Członkowie wspierający i zaproszeni goście bez prawa głosowania i kandydowania w wyborach.

  Uwaga !
  Członek klubu uczestniczący w Walnym Zebraniu zobowiązany jest do posiadania legitymacji członkowskiej klubu z potwierdzoną opłatą składek członkowskich .